Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα όπως απώλειες, εξαρτήσεις, συγκρούσεις, κακοποίηση, παρέμβαση στην κρίση, διαχείριση του stress στον εργασιακό χώρο, κ.ά. που, ένας ψυχοθεραπευτής ή σύμβουλος ψυχικής υγείας, θα συναντήσει συχνότερα στο δωμάτιο της θεραπείας και χρειάζεται να τα προσεγγίσει και να τα διερευνήσει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποκτήσει βαθύτερη γνώση και εμπειρία.

 

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους του Gestalt Foundation αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας και των Ανθρωπίνων Επιστημών καθώς και σε άλλους πτυχιούχους, πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της θεραπείας Gestalt σε αυτές τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

 

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εργαστηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα βρείτε παρακάτω.

 

 

 

Παρατήρηση: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων του κύκλου εκπαιδευτικά – θεματικά εργαστήρια. Για συμμετοχή στα εργαστήρια, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου, η οποία δεν επιστρέφεται. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται πριν τη πραγματοποίηση του εκάστοτε εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις κύκλου εργαστηρίων η εξόφληση πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του τελευταίου εργαστηρίου.

Στην πρακτική της προσέγγισης Gestalt, τα ζητήματα της επαφής και της επίγνωσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Επαφή και επίγνωση συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, καθώς η επίγνωση μπορεί να προκύψει μόνο μέσω…
Our Gestalt Field Theory allows us to be aware all members have a point of view on the group situation and no point of view is more important than another.…
Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, τους προσωπικούς του προβληματισμούς,…