Βιωματικό Εργαστήριο Gestalt in Organizations

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης των παρεχομένων του υπηρεσιών, δημιούργησε και το Ελεύθερο Εργαστήριο Gestalt In Organizations.

 

Και το Ελεύθερο Εργαστήριο Gestalt In Organizations απευθύνεται:

  • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
  • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (G.P.O.).
  • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
  • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
  • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

 

Φαινόμενα κακοποιητικών συμπεριφορών και πάσης φύσεως παρενοχλήσεων αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό στους χώρους εργασίας τα τελευταία χρόνια… τα χρόνια της κρίσης.   Με τα φαινόμενα αυτά θα ασχοληθεί το συγκεκριμένο…