Ομάδες Θεραπείας - Αυτογνωσίας Gestalt

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ξεκινά, κάθε χρόνο, μία νέα, κλειστή ομάδα θεραπείας-αυτογνωσίας, βασισμένη στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt, που διαρκεί 3 χρόνια και πραγματοποιείται μέσα από τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μιάμισης ώρας.

 

Οι ομάδες θεραπείας απευθύνονται τόσο στους εκπαιδευόμενους του κέντρου όσο και σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματισθούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

 

 

Η ομαδική θεραπεία είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές του κέντρου και οι ώρες της καλύπτουν τις απαιτούμενες ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχουν.

Οι ομάδες απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας, να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις και…
Εγώ…, Εσύ…, Εμείς…, ένα ομαδικό βιωματικό ταξίδι γνώσης και συνειδητότητας του Εαυτού μέσα από τα «μάτια», τη «ματιά» των Άλλων…   Ημέρα/ Ώρα: Τετάρτη, 20:30 – 22:00   Έναρξη: 18…
Θάνατος, ελευθερία, υπαρξιακή μοναξιά, και αγωνία νοηματοδότησης της ζωής: τα βασικά υπαρξιακά θέματα. Το φόντο.   Η θεραπευτική σχέση: μια πορεία, μια συμπόρευση που καλείται να διαπραγματευτεί τελικά τα βασικά…