Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt in Organizations στην Αθήνα

Με την παρακολούθηση των εργαστηρίων Gestalt in Organizations, ο κάθε ενδιαφερόμενος:

 • Θα έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές της θεωρίας και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και πώς αυτή επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως:
  • αυτογνωσίας,
  • επίγνωσης,
  • δημιουργικής προσαρμογής και λειτουργικής επαφής με τον εαυτό τους και το περιβάλλον
  • συμβούλου, coach και εκπαιδευτή
  • αποτελεσματικού manager, συντονιστή ομάδων.
 • Θα υιοθετήσει τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές , σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:
  • την Επικοινωνία
  • τη Δημιουργικότητα 
  • τη Συνεργασία
  • την Ομαδικότητα
  • την Ηγεσία
  • τις Αλλαγές
  • τις Συγκρούσεις
  • τις Διαπραγματεύσεις
  • το Εργασιακό Στρες
  • τη Διαχείριση Χρόνου
  • τη Διαχείριση Κρίσεων
  • την Αυτοπεποίθηση
  • την Ανάπτυξη Διαλόγου ,μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Τα εργαστήρια είναι διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνουν : 

 • 5 βιωματικά εργαστήρια, βασισμένα στην πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής / coaching Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Θεωρία, πρακτική και βιωματικά εργαστήρια
 • Εργασίες με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies)
 • Βιβλιογραφία
 • Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και την ομάδα όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη διεξαγωγή των παραπάνω εργαστηρίων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €850

 

 

Παρατήρηση: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου των εργαστηρίων του Gestalt in Organizations. Για συμμετοχή, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Λόγω του προσκεκλημένου ξένου εκπαιδευτή απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2017, η οποία δεν επιστρέφεται.

Στο workshop αυτό θα εξερευνήσουμε το ρόλο της ηγεσίας, όπως αυτός αντιμετωπίζεται και αναδεικνύεται μέσα από το πρίσμα της προσέγγισης Gestalt.   Θα πειραματισθούμε, θα ανακαλύψουμε και θα αναδείξουμε σε…
Κάθε ομάδα μόνιμη ή παροδική αναπτύσσει μία δική της δυναμική που περνάει από διάφορες φάσεις. Στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό και ο ρόλος του…
Είναι καλή η αλλαγή;   Οι αλλαγές αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του κάθε οργανισμού. Όπως όμως και στη ζωή, πολλές φορές η διαδικασία της αλλαγής ακολουθείται από…
This is a Gestalt approach to conflicts in organizations. Conflicts are part of life and so, also part of life in organizations. Many times we try to avoid or to…
Σε αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούμε με το πώς, κάτω από το πρίσμα της Gestalt, προχωράμε σε «διάγνωση» του Οργανισμού. Το πώς δηλαδή «εξερευνούμε» τον Οργανισμό μέσω του βιώματος, της…