Κακοποίηση και παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Φαινόμενα κακοποιητικών συμπεριφορών και πάσης φύσεως παρενοχλήσεων αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό στους χώρους εργασίας τα τελευταία χρόνια… τα χρόνια της κρίσης.

 

Με τα φαινόμενα αυτά θα ασχοληθεί το συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο σκοπός του οποίου είναι κατ’ αρχάς να διερευνήσει και να αναλύσει αυτά τα φαινόμενα μέσα από τη θεωρία της προσέγγισης Gestalt ( θεωρίες πεδίου (Levin) και Prägnanz (Wertheimer M.) αλλά και να υποδείξει το πώς αυτές οι θεωρίες επηρεάζουν τη στάση μας είτε ως συμβούλους Gestalt (Gestalt practitioners in organizations) είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γνωρίσουμε, θα πειραματιστούμε, θα εξασκηθούμε και θα δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στάσεις και συμπεριφορές μας όταν φαινόμενα κακοποίησης και παρενόχλησης αποτελούν την κυρίαρχη μορφή στο πεδίο του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Σαβ. 10 Μαρτίου 2018 Ώρες: 10:00-18:00

    Κυρ. 11 Μαρτίου 2018 Ώρες: 10:00-18:00

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Daan van Baalen MD, PhD, Θεραπευτής Gestalt, εκπαιδευτής, επόπτης και πιστοποιημένος GPO. Πιστοποιημένος από την EAP και μέλος της EAGT. Ιδρυτής του Norwegian Gestalt Institute Academic College (NGI). Έχει διδάξει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα..

 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €320

 

Παρατήρηση: Επειδή ο συντονιστής του προγράμματος είναι διακεκριμένος ψυχοθεραπευτής Gestalt, προσκεκλημένος από τη Νορβηγία, είναι αναγκαίο, οι δηλώσεις συμμετοχής να οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2017. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο, για τη κατοχύρωση της δήλωσης συμμετοχής, να εξοφλείται το 30% του κόστους συμμετοχής το οποίο και δεν επιστρέφεται.